Điều khoản dịch vụ

Sau đây mô tả các điều khoản dịch vụ mà Backlink247.com cung cấp cho bạn khi truy cập dịch vụ của chúng tôi.
Backlink247.com được hoàn toàn sở hữu và vận hành bởi Be Ready Education Pty Ltd
Được đăng ký tại Australia - Mã số doanh nghiệp ABN: 80 626 694 344


Ngày có hiệu lực: ngày 1 tháng 3 năm 2023

Thỏa thuận Điều khoản Dịch vụ này đặt ra các tiêu chuẩn sử dụng dịch vụ. Bằng cách sử dụng trang web Backlink247.com bạn (“Thành viên”) đồng ý với các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này, bạn nên ngừng ngay mọi hoạt động sử dụng Backlink247.com Chúng tôi bảo lưu quyền, bất cứ lúc nào, sửa đổi, thay đổi hoặc cập nhật các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này mà không cần thông báo trước. Các sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tại trang web Backlink247.com. Việc bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi các sửa đổi được đăng sẽ cấu thành sự thừa nhận và chấp nhận Thỏa thuận cũng như các sửa đổi của nó. Trừ khi được quy định trong đoạn này, Thỏa thuận này có thể không được sửa đổi.

Một số thuật ngữ thường dùng

Nhà Quảng Cáo (Advertisers): là bên mong muốn có nhu cầu mua backlinks.
Nhà Xuất Bản (Publishers): là bên mong muốn có nhu cầu bán backlinks.
Backlink247: là chúng tôi, nơi cung cấp nền tảng dịch vụ kết nối giữa Advertisers và Publishers

Mô tả dịch vụ

Công ty cung cấp dịch vụ trực tuyến tại Backlink247.com quản lý quá trình mua và bán liên kết giữa Nhà quảng cáo và Nhà xuất bản. Công ty sẽ thực hiện tất cả các giao dịch giữa nhà xuất bản và Nhà quảng cáo của chúng tôi và xác minh rằng mỗi quảng cáo liên kết văn bản tuân thủ các điều khoản của chúng tôi, bảo vệ cả nhà xuất bản và Nhà quảng cáo.

Quy định sử dụng của Thành Viên

Thành viên sẽ không sử dụng dịch vụ của Công ty cho bất kỳ mục đích nào bất hợp pháp, vi phạm, tục tĩu, lạm dụng hoặc theo bất kỳ cách xúc phạm nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc vi phạm an ninh của bất kỳ mạng máy tính nào. Thành viên chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ việc Thành viên truy cập và sử dụng dịch vụ của Công ty, đồng thời Thành viên bồi thường và sẽ giữ cho Công ty không bị tổn hại trước bất kỳ và tất cả các khiếu nại phát sinh từ đó.

Trong mọi trường hợp, Thành viên không được tiết lộ, ghi lại hoặc lạm dụng bất kỳ thông tin nào liên quan đến các trang web được tìm thấy trong kho của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở URL, mô tả và hình ảnh.

Be Ready Education Pty Ltd bảo lưu quyền hủy bỏ bất kỳ liên kết nào trong hệ thống của chúng tôi trỏ đến các trang web không do người dùng sở hữu hoặc kiểm soát. Các liên kết có thể bị xóa mà không được hoàn lại tiền và tài khoản có thể bị treo.

Thanh toán được thực hiện cho nhà xuất bản

Các khoản thanh toán trả cho Nhà xuất bản sẽ được thực hiện cho mỗi liên kết văn bản được bán trên (các) trang web của Nhà xuất bản và vẫn còn hoạt động vào cuối tháng. Doanh số liên kết của bạn phải hoạt động trong ít nhất 15 ngày trong tháng dương lịch mà bạn đăng ký để đủ điều kiện nhận thanh toán. Giá thanh toán cho mỗi liên kết văn bản sẽ dựa trên Xếp hạng Trang Google của (các) trang web. Thanh toán sẽ được thực hiện hàng tháng thông qua Payoneer. Thanh toán sẽ được thực hiện trong vòng 3 ngày đầu tiên của mỗi tháng trừ khi có ghi chú khác.

Publishers based outside the United States who earn $600 or more in one calendar year are required to submit a W-8BEN form via fax or email. No Publisher payments will be made until a W-8BEN form is submitted and accepted by Next Net Media, LLC. Publisher payments not claimed within 180 days will be forfeit by the Publisher.

Backlink247 là nền tảng cung cấp dịch vụ

Bạn đồng ý việc sử dụng dịch vụ của Backlink247 thông qua việc đồng ý điều khoản của chúng tôi. Bằng việc đăng ký tài khoản, bạn đã đọc và hiểu toàn bộ các điều khoản.Backlink247 không giúp đỡ về mặt pháp lý hay bất kỳ lý do nào khác với người dùng.

Backlink247 không hoàn toàn cam kết đúng chuẩn xác về thời gian trong các dịch vụ. Chúng tôi đưa ra dự kiến tương đối chính xác nhất về thời gian chạy của các server.

Chúng tôi sẽ có sự thay đổi phù hợp về chính sách khi có thông báo, bạn có trách nhiệm đọc toàn bộ chính sách và điều khoản trước khi thực hiện bất kỳ đơn hàng nào.

Phương thức thanh toán có thể thay đổi tùy thời điểm.

Các dịch vụ nếu không ghi rõ quốc gia cụ thể mặc định là Việt Nam hoặc đa quốc gia.

Nghiêm cấm buff các nội dung đồi trụy, vi phạm pháp luật, chính trị... Nếu cố tình buff bạn sẽ bị trừ hết tiền, band khỏi hệ thống vĩnh viễn và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Backlink247 không chịu bất kỳ trách nhiệm nào gây hại cho bạn và công ty của bạn.

Backlink247 không chịu trách nhiệm cho bất cứ hình ảnh hay nội dung nào trên các mạng xã hội.

Chú ý:

Sau khi đặt hàng, nếu bạn tự ý thay đổi nội dung và vi phạm các tiêu chuẩn về nội dung như trên. Chúng tôi không có trách nhiệm hoàn tiền hoặc xử lý đơn hàng của bạn.

Chúng tôi sẽ thường xuyên kiểm tra bên cung cấp link cho bạn.

Chúng tôi chỉ chấp nhận hủy đơn hàng nếu đơn hàng gặp lỗi của hệ thống, trường hợp lỗi từ phía bạn sẽ không được hoàn trả lại tiền.

Nếu dịch vụ hiện tại đang bảo hành vĩnh viễn và đơn hàng đã hoàn thành xong trước đó. Khi xảy ra sự cố khiến server không thể hoạt động được để bảo hành. Chúng tôi có quyền dừng bảo hành đơn hàng đó.

Các đơn hàng bảo hành vĩnh viễn có thể thay đổi thời gian bảo hành giữa chừng hoặc không thực hiện bảo hành phụ thuộc vào tình hình server lúc đó.

Chúng tôi bảo hành căn cứ vào số ban đầu và kết thúc không phân biệt số view/like/sub... của bạn, nếu trong khoảng bộ đếm của đơn hàng chúng tôi sẽ thực hiện bảo hành nếu đủ yêu cầu.

Link đủ điều kiện mua dịch vụ:

 • Không đặt riêng tư tài khoản
 • Không chặn quốc gia
 • Không để chế độ bạn bè
 • Không bật giới hạn độ tuổi
 • Nếu link bị lỗi trong quá trình chạy do bạn thay đổi cài đặt chúng tôi sẽ không bảo hành.

Một số dịch vụ khi mua sẽ được tặng kèm thêm like/view/comment...chúng tôi không bảo hành quà tặng kèm theo này nếu bị tụt.

Nếu đơn hàng không thực hiện sau 1 ngày hoặc tự động bị hủy đơn thì các bạn hãy dừng đặt loại server đó và thông báo với admin qua Zalo hoặc mục "Yêu cầu hỗ trợ" để xử lý.

Không bảo hành nếu cấu trúc link bị thay đổi (VD: đổi tên khiến tên user thay đổi)

Bất kỳ trường hợp đe dọa hoặc cố ý gây khó dễ, hiểu nhầm, gậy hại tới VinaFabo, chúng tôi sẽ khóa tài khoản.

Khi đơn hàng đã thực hiện, nếu hệ thống gặp vấn đề thì đơn hàng đó sẽ được hoàn tiền tương ứng số còn thiếu của dịch vụ.

Tất cả các dịch vụ từ hệ thống (ngoài dịch vụ chạy quảng cáo từ các mạng xã hội) đều có thể bị tụt nếu thuật toán trong tương lai của các mạng xã hội thay đổi, nếu dịch vụ khi KHÔNG TỤT có nghĩa là từ khi mở dịch vụ tới thời điểm hiện tại chưa xảy ra tình trạng tụt. Xin lưu ý.

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP

 1. Đặt quá nhiều đơn hàng cùng 1 dịch vụ cho 1 link dẫn đến hệ thống không chạy.
 2. Đặt sai cấu trúc link của dịch vụ cần chạy.
 3. Đặt nhầm dịch vụ (ví dụ: mua follow cá nhân nhưng lại nhập vào dịch vụ mua follow Fanpage)
 4. Không đọc hết điều khoản của website.
 5. Không mở công khai trang cá nhân, like, sub... khi chạy dịch vụ tương ứng
 6. Nhập link rút gọn thay vì link gốc

CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

Với đơn hàng bị lỗi chúng tôi không hỗ trợ hoàn tiền vào lại tài khoản ngân hàng/ví momo/thẻ điện thoại mà chỉ hoàn tiền vào tài khoản của bạn trên hệ thống VinaFabo, tuy nhiên chúng tôi sẽ KHÔNG hoàn tiền trong trường hợp cố tình đe dọa, gây thiệt hại, tranh cãi. làm tổn thất, làm mất uy tín hoặc bất kỳ vấn đề nào mà chúng tôi cảm thấy bạn đang tác động xấu tới chúng tôi.

Nếu bạn không đồng ý và tranh luận với chúng tôi, chúng tôi sẽ áp dụng đúng điều khoản và xóa tài khoản của bạn.

Hoạt động gian lận sẽ bị khóa tài khoản.

Khi đơn hàng đã được hoàn tiền 1 lần, nếu view/like/sub... tiếp tục tụt, chúng tôi không có trách nhiệm hoàn tiếp.

CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

Chúng tôi sẽ nghiêm túc giữ bí mật thông tin cá nhân và bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

Tất cả thông tin cá nhân chỉ được sử dụng cho mục đích đặt hàng tại website. Chúng tôi sẽ không bán hay phân phối lại cho bất kỳ ai.

CHÍNH SÁCH NGƯỜI GIỚI THIỆU (AFFILIATE)

Bất kỳ trường hợp nào chúng tôi phát hiện gian lận sẽ lập tức khóa tài khoản và không thanh toán.

Nếu người được giới thiệu yêu cầu rút tiền hoặc bị trừ tiền vì lý do nào đó thì hoa hồng bạn nhận được cũng sẽ giảm tương ứng.

Nếu người được giới thiệu được giảm giá đặc biệt ở 1 dịch vụ nào đó, hoa hồng sẽ chỉ được cộng vào tài khoản trên website, hoặc nếu bạn yêu cầu rút tiền, chúng tôi sẽ hỗ trợ rút 50% số hoa hồng bạn nhận được.

Nếu người được giới thiệu trở thành cộng tác viên và tài khoản giới thiệu cũng là cộng tác viên, người giới thiệu sẽ không nhận được hoa hồng của người được giới thiệu đó.

Nếu cố tình đăng ký nhiều tài khoản thông qua link giới thiệu của chính mình chúng tôi sẽ khóa tài khoản và không thanh toán hoa hồng của tất cả tài khoản đó.

THUẬT NGỮ HỆ THỐNG

Trạng thái "Thành công": Đơn hàng được chạy xong 100%

Trạng thái "Đang xử lý": Đơn hàng được tiếp nhận chờ chạy

Trạng thái "Đang chạy": Hệ thống đang chạy đơn hàng

Trạng thái "Tạm dừng": Đơn hàng bị lỗi dừng chạy

Trạng thái "Đã hủy": Đơn hàng bị hủy bởi hệ thống

Chat ngay
Loading…