Bán Textlink

Kiếm thu nhập thu động, ổn định hàng tháng.

Backlink247 cho phép những nhà xuất bản (Publisher) kiếm về Backlink247 là cách dễ nhất để kiếm doanh thu thụ động hàng tháng từ không gian quản cáo bạn chưa tận dụng hết. Trung bình mỗi nhà nhà xuất bản (Publisher) kiếm được hơn 2.453.156 VND /website với Backlink247

Tổng số nhà quảng cáo: 4464
Tổng số website tham gia: 92655
Tổng số tiền đã chi trả cho nhà quảng cáo: 425.325.000 VND

Hướng dẫn đăng ký bán textlink trên Backlink 247

Đặt code tự động, tiết kiệm thời gian quản trị

Bạn chỉ cần đặt code và hệ thống của chúng tôi sẽ thực hiện đầy đủ mọi việc còn lại, chi phí sẽ được thành toán qua tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản paypal mà bạn mong muốn

Yêu cầu cơ bản

Hệ sinh thái của Backlink247 khuyến khích sự đa dạng trong nền tảng.

Vui lòng đăng nhập để sử dụng tính năng bán textlink

Đăng nhập

Quà Tặng Hấp Dẫn

1
Nạp 1,000,000 ₫ Tặng 50,000 ₫
2
Nạp 3,000,000 ₫ Tặng 100,000 ₫
3
Nạp 5,000,000 ₫ Tặng 200,000 ₫
4
Nạp 10,000,000 ₫ Tặng 500,000 ₫

Hướng dẫn đăng ký bán textlink

Hoạt Động Mới Nhất

Chat ngay
Loading…